Varador

Travelift i servei de rampa

Travelift de 25 Tn i possibilitat de descarregar les embarcacions menors directament des del remolc a l’aigua.

Rentat de fons

Neteja amb aigua a pressió i eliminació de restes de cargolins, greixos, brutícia i elements contaminants.

Pintat d’Obra viva i obra morta

Aplicació d’esquemes de pintat per a la protecció de superfícies i el seu manteniment. Elecció d’antifouling especial per a cada embarcació i el tipus de navegació que realitza.

Poliment d’obra viva

Eliminació de gruixos antics i sanejament de superfícies.

Tractament d’òsmosi

Tractaments preventius i curatius de processos osmòtics per embarcacions de fibra de vidre.

Poliment de costats

Processos de restauració de superfícies de Gel-Coat amb aplicació de ceres i poliments especials. Recuperació d’esplendor i brillantors naturals del substrat.

Canvi d’ànodes

Elecció de peces per a la protecció catòdica de les embarcacions.

Eliminació de gruixos

Processos d’eliminació de capes de pintura envellides a base de gel decapant o sistemes d’abrasió.

Pintat de cues

Neteja, desengreixat, sanejat i aplicació d’imprimacions i antifouling especials per a la protecció sota de l’aigua de les cues-motor de les embarcacions.


Si està interessat en obtenir un pressupost per a qualsevol tipus de servei, no dubti a sol•licitar-ho aquí.